Μηχανολογικός εξοπλισμός

 • Τόρνοι (4)
 • Φρέζες (2)
 • Γραναζοκόπτες (8) (Mod 0,25 έως 14, Max De 800mm)
 • Γραναζοκόπτης κωνικών ελλικοειδή κορώνα πηνίο (Mod έως 12, Max De έως 600mm) 
 • Γραναζοκόπτης κωνική ευθύγραμμη οδόντωση (Mod έως 10, Max De έως 360mm)
 • Γραναζοκόπτης τύπου MAAG (δυνατότητα κοπής ψαροκοκκάλου Mod 1-10) 
 • Control machine 
 • Ρεκτιφιέ αξόνων, κυλίνδρων, επιφανειών (3)
 • Κοχλιοτόμος
 • Radial
 • Κάθετη πλάνη
 • Θερμική επεξεργασία μέσω συστημάτων Degusa
 • Έλεγχος σκληρότητας υλικών (HRC, HB, VIKERS)