Πελάτες

 • ELFE - Ελληνικά Λιπάσματα 
 • BMB Πλαστικά Ελλάδος
 • Ελληνικός Στρατός
 • ΚΡΕ.ΚΑ
 • Farma Hellas
 • Βιομηχανία Γάλακτος Νεογάλ
 • Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος
 • Elina - Χαρτοποιία Κομοτηνής
 • Μεταλλουργικές βιομηχανίες
 • Τεχνικές εταιρίες
 • Μάρμαρα Καβάλας
 • Μάρμαρα Κυριακίδης 
 • Μάρμαρα Λαζαρίδη
 • Μάρμαρα Παυλίδης